Trang chủ / Chứng Nhận Và Giải Thưởng

Hãy chọn quốc gia để xem các chứng nhận và giải thưởng của Pureit

Image
Scotland Scotland
India India
Vietnam Vietnam
Indonesia Indonesia
Close

Scotland Scotland

SPDL- Scottish Parasite Diagnostic Laboratory


No Awards

India India

London School Of Hygiene and Tropical Medicine


UK Trade & Investment India Business Awards


Reader's Digest Trusted Brand


Vietnam Vietnam

Chứng nhận Vi Sinh từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Excella


Chứng nhận Vi Sinh từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Casa


Chứng nhận Vi Sinh từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Ultima


Chứng nhận Hóa Lý từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Excella


Chứng nhận Hóa Lý 1 từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Casa


Chứng nhận Hóa Lý 2 từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Casa


Chứng nhận Hóa Lý 1 từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Ultima


Chứng nhận Hóa Lý 2 từ Viện Pasteur Tp. Hồ Chí Minh - Máy Lọc Nước Ultima


35 Tổ Chức Chứng Nhận


Indonesia Indonesia

Sertifikat Terdaftar


Universitas Gadjah Mada


Laboratorium Kualitas Air


No Awards

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng nhận từ Đại Học Havard

Mục tiêu của Pureit là cung cấp nguồn nước uống sạch đến hơn 500 triệu người dân, và điều này đã thu hút sự chú ý của Đại học Harvard. Harvard đã đăng tải Pureit như một công trình về cách mạng khoa học.

Image

 

 

 

 

 

Hotline
phone
028-38236651
BẢO HÀNH
MUA HÀNG
LIVE CHAT