Trang chủ / Dịch Vụ Bảo Hành

Thông Tin Chi Tiết

dịch vụ bảo hànH

Tư vấn khách hàng và bảo hành: 1900.63.34.63

Địa chỉ: 156 Nguyễn Lương Bằng, Q7, Tp.HCM

Email: pureit.vn@unilever.com

 • 1. Điều khoản chung
  Cho mục đích bảo hành, các từ ngữ dưới đây được hiểu tương ứng như sau:
  – “Máy lọc nước” là máy lọc nước được mô tả trong hóa đơn
  – “Khách hàng” là người mua thiết bị lọc nước từ Công ty hoặc từ Nhà phân phối được ủy quyền từ Công ty, là một bên trong hóa đơn.
  – “Công ty” là Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam hoặc nhà phân phối được ủy quyền của Công ty.
  – “Hóa đơn” là hóa đơn được nhà phân phối xuất cho máy lọc nước này và trên đó có ghi đầy đủ các thông tin về sản phẩm (bao gồm mô tả máy lọc nước, tên và địa chỉ khách hàng, giá sản phẩm).
  – “Hướng dẫn sử dụng” là Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng để lắp đặt, sử dụng và bảo trì máy và được giao cho khách hàng tại thời điểm bán máy lọc nước này..
 • 2. Nghĩa vụ bảo hành của Công ty
  – Khi phát hiện ra bất kỳ lỗi sản xuất nào của máy lọc nước, khách hàng thông báo bằng văn bản hoặc bằng cách gọi vào đường dây tư vấn khách hàng của Máy lọc nước Pureit. Khách hàng tạo điều kiện để Công ty hoặc Nhà phân phối được ủy quyền có cơ hội kiểm tra và khắc phục lỗi. Sau đó khách hàng sẽ gửi Máy lọc nước kèm Phiều Đăng Ký Bảo Hành tới trạm bảo hành hoặc nhà phân phối tại thành phố mua sản phẩm, nếu được yêu cầu.
  – Nghĩa vụ bảo hành của Công ty chỉ giới hạn trong việc sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận gây ra do lỗi sản xuất và không bao gồm bất kỳ loại phí nào liên quan đến việc vận chuyển. Công ty hoặc nhà phân phối được ủy quyền được giữ lại bất cứ bộ phận nào đã được thay thế theo bảo hành.
  – Báo cáo kiểm tra và thử nghiệm của Công ty và Nhà phân phối được ủy quyền sẽ là cuối cùng. Công ty hoặc nhà phân phối được ủy quyền sẽ căn cứ vào báo cáo này để thực hiện nghĩa vụ bảo hành.
  – Trong bất kỳ tình huống và hoàn cảnh nào, nghĩa vụ bảo hành của Công ty sẽ không vượt quá giá mua sản phẩm mà khách hàng đã thanh toán.
 • 3. Hiệu lực phiếu bảo hành
  – Bảo hành này chỉ giới hạn cho người đứng tên trên phiếu bảo hành.
  – Phiếu bảo hành có hiệu lực trong suốt thời gian bảo hành.
  – Nghĩa vụ bảo hành của Công ty giới hạn ở việc sửa chữa, thay thế các bộ phận gây ra bởi lỗi sản xuất và không bao gồm việc thay thế toàn bộ máy lọc nước.
  – Không bảo hành trong trường hợp khách hàng tự ý sửa chữa các bộ phận hư hỏng bị gây ra bởi lỗi sản xuất.
  – Không bảo hành nếu số sê ri ở mặt sau của máy lọc nước đã bị xóa.
 • 4. Quy định khác
  – Bất kể các quy định đã nêu bên trên, việc bảo hành sẽ phải phụ thuộc vào các điều sau:
  – Nghĩa vụ bảo hành của Công ty chỉ giới hạn ở các sai sót xuất hiện khi máy hoạt động ở điều kiện bình thường và sử dụng theo đúng Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng. Bảo hành không bao gồm hoặc mở rộng đối với các sai sót bắt nguồn từ nguyên nhân sơ suất, lạm dụng, sử dụng sai, bảo trì hay sửa chữa sai hoặc việc bảo hành được thực hiện bởi một bên thứ 3 nào khác ngoài Công ty và Nhà phân phối được ủy quyền.
  – Không bảo hành Gói Thiết Bị Diệt Khuẩn. Khách hàng có trách nhiệm mua mới khi vòng đời sử dụng của Gói Thiết Bị đã hết.
  – Việc bảo hành sẽ tuân theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Hotline
phone number
1900633463
BẢO HÀNH
MUA HÀNG
LIVE CHAT